JonJudsun

ทำหมัน "จร"

ภายในชุมชน

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(ซอยด๊อก)

การทำงานกับสัตว์จรจัดประกอบด้วย การทำหมันเพื่อยุติการเกิดใหม่ของลูกสุนัขและลูกแมวที่ไม่เป็นที่ต้องการ พวกเขาจะต้องเกิดมาใช้ชีวิตสั้น ๆ แต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน รวมทั้งช่วยชีวิต ฉีดวัคซีน รักษาพยาบาล ให้ที่พักพิง และดำเนินการหาบ้านใหม่ให้กับสุนัขและแมวที่ไม่สามารถกลับคืนถิ่นฐานเดิมได้