JonJudsun

ต้องการ

หาบ้านให้น้องจร

ใช่ไหม ?

คุณสามารถหาบ้านให้หมาจรจัดที่พบเจอได้ง่าย ๆ  เพียงติดต่อ มูลนิธิ เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา), Thailand Adopter Club , The Hope Thailand

ช่วยจร

หาบ้านหน่อยน้า

มูลนิธิ เดอะวอยซ์

เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทำร้าย ประสบอุบัติเหตุ หรือถูกทิ้ง ควบคู่ไปกับการผลักดัน โยบายทางสังคม อย่างรอบด้าน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างสังคมที่ ปราศจากสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน

Thailand Adopter Club

มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ และรณรงค์ให้สังคมสนใจให้โอกาสให้ชีวิตใหม่กับเพื่อนสี่ขา หรือสัตว์จรจัดในเมืองไทย (สุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆมีทั้งที่ถูกทำราย ถูกเจ้าของนำไปทิ้งตามด่านกักกัน หรือศูนย์พักพิงต่างๆ บางตัวเป็นสุนัขหรือแมวที่ได้รับการช่วยเหลือจนรอดจากการส่งไปเป็นอาหาร

The Hope Thailand​

เพื่อประสานขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับสัตว์