JonJudsun

ต้องการ

รับอุปการะหมาจร

ใช่ไหม ?

คุณสามารถรับอุปการะหมาจรจัดได้ง่าย ๆ  เพียงติดต่อ  Thailand Adopter Club , SoiDog

Thailand Adopter Club

มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ และรณรงค์ให้สังคมสนใจให้โอกาสให้ชีวิตใหม่กับเพื่อนสี่ขา หรือสัตว์จรจัดในเมืองไทย (สุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆมีทั้งที่ถูกทำราย ถูกเจ้าของนำไปทิ้งตามด่านกักกัน หรือศูนย์พักพิงต่างๆ บางตัวเป็นสุนัขหรือแมวที่ได้รับการช่วยเหลือจนรอดจากการส่งไปเป็นอาหาร

Soidog

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยมีสุนัขนับร้อยชีวิตที่รอคอยจะเข้าไปอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความรัก หลายตัวเราได้ช่วยเหลือให้พ้นความความทุกข์ทรมานทั้งจากท้องถนนและจากการค้าเนื้อสุนัขในทวีปเอเชีย โดยขั้นตอนการอุปการะสุนัขไม่ยุ่งยาก เพียงท่านเลือกสุนัขที่เหมาะสมที่สุดกับครอบครัวของท่าน ทางมูลนิธิฯ สามารถจัดการเรื่องการเดินทางของสุนัขให้แก่ท่านในทุกๆ ขั้นตอน ในนามของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยขอขอบพระคุณท่านที่เมตตาอุปการะสุนัขของเรา