JonJudsun

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ข้อจำกัดและเงื่อนไขการติดตั้ง " พักพิง "

1. ติดตั้งกับกำแพงหรือผนัง เพื่อยึดติดโครงสร้าง

2.ไม่รุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่สาธารณะ

3.หากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของพื้นที่

4.โครงการ “จรจัดสรร” ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ ถ้าท่านนำไปติดตั้งผิดที่ หรือ ผิดวิธี

5.ห้ามนำแบบไปผลิตและจำหน่ายเพื่อการค้า