JonJudsun

การเตรียมตัวเลี้ยงสุนัข

การเลี้ยงสุนัขหลายๆคนอาจคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก แต่ความเป็นจริงคนส่วนใหญ่เลี้ยงสุนัขเพราะมีจุดประสงค์ในการเลี้ยง เช่น เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน เลี้ยงไว้ดูเล่นเป็นเพื่อนคลายเหงา หรือเลี้ยงไว้เพราะความเมตตาสงสาร เมื่อการเลี้ยงสุนัขมีจุดประสงค์ การเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจนำสุนัขมาเลี้ยงจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ

1. เตรียมความพร้อมของตัวผู้เลี้ยง​

การเลี้ยงสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ สิ่งแรกที่ต้องเตรียมพร้อมก็คือ “การเตรียมตัวเตรียมใจของคนเลี้ยงเอง” เพราะสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีอายุไขอยู่ระหว่าง 10-15 ปี (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และการเลี้ยงดู) เพราะเมื่อตัดสินใจเลี้ยงแล้ว สุนัขจะอยู่ให้เราดูแลไปอีกนานหลายปี หากต้องการเลี้ยงเพราะความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกสุนัขก็ต้องเตรียมใจและเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลสุนัขเมื่อโตเต็มวัยจนกลายเป็นสุนัขแก่ที่มีอายุมากได้ด้วย

2. สถานที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสุนัขหรือไม่​

สุนัขเป็นสัตว์ที่ชอบเห่าส่งเสียงดัง การขับถ่ายอาจทำให้มีกลิ่นเหม็น ก่อนเลี้ยงต้องพิจารณาก่อนว่าที่อยู่อาศัยของผู้เลี้ยงเหมาะกับการเลี้ยงสุนัขหรือไม่ เพราะอาจส่งเสียงดังรบกวนหรือทำสิ่งสกปรกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้

3. ศึกษาสายพันธุ์สุนัขที่ต้องการเลี้ยง​​

การเลี้ยงสุนัขมีหลายวัตถุประสงค์ การเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์ของผู้เลี้ยงมีความสำคัญ เช่น ต้องการเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านหรือเลี้ยงไว้ดูแลทรัพย์สินมีค่า อาจต้องเลือกสุนัขที่มีรูปร่างสูงใหญ่ ทำให้น่าเกรงกลัว หรือเลือกสายพันธุ์ที่มีความดุร้าย ส่วนการเลี้ยงไว้ดูเล่นเป็นเพื่อนคลายเหงา ต้องพิจารณาหรือศึกษาพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของสุนัขสายพันธุ์เล็กๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย

4. พิจารณาเรื่องค่าใช้จ่าย​

สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องได้รับการดูแลทั้งเรื่องสุขภาพ อาหาร และการดูแลเรื่องความสะอาด ซึ่งทุกอย่างต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายมาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การตัดขน การฉีดวัคซีน ค่าอาหารเม็ด และอื่นๆ เมื่อนำมาเลี้ยงแล้วก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายตามมา ผู้เลี้ยงต้องพิจารณาและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาจากการนำสุนัขมาเลี้ยง

5. บริหารและจัดแบ่งเวลาเพื่อเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง​

การมีสัตว์เลี้ยงให้ดูแล ทำให้มีภาระเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้สุนัขจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถฝึกหัดหรือออกคำสั่งให้ทำตามได้บ้าง แต่การเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ก็จะทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี หรือเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทำประโยชน์ให้กับผู้เลี้ยงไปอีกนานตามอายุขัย