JonJudsun

มาร่วมเป็น
ส่วนหนึ่ง...

ที่ได้ช่วยเหลือ

หมาจรจัด

มีหมาเมื่อพร้อม

ก่อนจะรับน้องหมาไปเลี้ยง มาลองเช็กสิ่งที่ต้องเตรียมหรือต้องมีก่อนจะรับน้องหมามาเลี้ยงกันได้

หาบ้าน หรือ รับอุปการะ

หาบ้านให้จรจัด

หากคุณเจอน้องจรจัด ต้องการให้เหล่าจรจัด มีที่พักอาศัยที่ดี “คลิ๊ก” เพื่อติดต่อหน่วยงาน มาพาน้องหมาจรจัดให้เจอบ้านที่ดี

หาบ้านให้จรจัด

หากคุณเจอน้องจรจัด ต้องการให้เหล่าจรจัด มีที่พักอาศัยที่ดี “คลิ๊ก” เพื่อติดต่อหน่วยงาน มาพาน้องหมาจรจัดให้เจอบ้านที่ดี