JonJudsun

จรจัดสรร X You

ความสุขของหมาจร

กิจกรรม จรจัดสรร X YOU คือ กิจกรรม สร้างงานศิลปะ ด้วยจิตนาการของคุณ ภายใต้หัวข้อ ความสุขของหมาจร  เพื่อนำไปสร้างงาน NFT และรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนการทำงานโครงการ จรจัดสรร 

กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่ ‘GalileOasis’ บรรทัดทอง เมื่อวันที่ 14 พฤษาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี จากคนที่มาเที่ยวเล่นที่บริเวณนั้น มีผู้มาเข้าร่วมสร้างผลงานเพื่อช่วยเหลือหมาจรจัดกันเรื่อย ๆ ในบรรยากาศที่ร่มรื่น